, ,

Psycholoog versus therapeut

Is er verschil tussen een alternatieve /complementaire therapeut en een psycholoog?

Ik krijg regelmatig van een cliënt de vraag, wat integratieve psychotherapie inhoudt en waarom mijn praktijk onder de alternatieve zorg valt. Zorgverzekeringen noemen het ook wel complementaire zorg.

Psycholoog, therapeut, verschil, versusIk heb een 3-jarige opleiding gevolgd. Tijdens die opleiding leerde ik hoe ik met cliënten kan werken en welke methodieken ik in kan zetten. Ik heb destijds een weloverwogen keuze gemaakt voor de alternatieve psychotherapie, om meerdere redenen. O.a. vond ik de studie psychologie op de universiteit te lang, gezien mijn leeftijd. Ook zaten er een aantal vakken in die studie die niets te maken hebben met  het werken met cliënten. Ik wilde zo snel mogelijk starten met mijn praktijk. Ik had tijdens mijn werk bij een huisartsenpraktijk gemerkt, dat  werken met protocollen niet zo bij mij past. Daarnaast kijk ik op een holistische manier naar de cliënt. Dat wil zeggen dat ik niet alleen naar het probleem kijk waar de cliënt mee komt, maar naar de hele mens die tegenover me zit. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, is mijn overtuiging. Daarbij ga ik uit van de zelf helende kracht van de cliënt. Ik ben alleen de begeleider die de cliënt helpt bij zijn/haar eigen oplossing te komen door op zoek te gaan naar eigen hulpbronnen.  Wil je weten hoe ik werk en welke methodieken ik gebruik, kijk dan eens op mijn website.

 

Overeenkomst en verschillen tussen reguliere en alternatieve psychotherapie

De belangrijkste overeenkomst is natuurlijk dat zowel de reguliere als de alternatieve zorg het doel hebben om de cliënt te helpen, zijn/haar probleem op te lossen.

Onder reguliere psychotherapie vallen psychiaters en psychologen. Zij werken probleemgericht, wat wil zeggen dat ze gaan onderzoeken wat de klachten zijn, om zo een diagnose te kunnen stellen en te weten welke behandeling gestart kan worden. Er wordt gewerkt met protocollen.  Er wordt vooral met de bewuste geest gewerkt. De reguliere zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Behalve als de klachten veroorzaakt worden door stress, burn-out, slaapstoornissen of relaties. Er zijn vaak lange wachttijden.

Ik als alternatieve therapeut werk holistisch en oplossingsgericht. Er wordt vooral met het onbewuste gewerkt, omdat daar de oplossing van het “probleem” te vinden is. Dit doe ik op een integratieve manier. Dat wil zeggen dat ik verschillende methodieken inzet om de cliënt te begeleiden richting het doel dat tijdens de intake bepaald is. Ongeacht de reden voor therapie komt de (gedeeltelijke) vergoeding uit de aanvullende verzekering. Niet alle zorgverzekeringen vergoeden alternatieve therapieën. Er zijn korte wachttijden.

Welke methodieken kan ik inzetten tijdens het proces van de cliënt?

Ik werk met Transactionele Analyse (TA), Inner Child, hypnotherapie (trance), EMDR, NLP, RET enz. Als cliënten voor relatietherapie komen, werk ik met EFT. Als cliënten uit elkaar gaan en dit op een goede manier willen doen, gebruik ik inzichten uit de SCHIP-aanpak.