,

het besluit is genomen: jullie gaan jullie relatie beëindigen

Het besluit is genomen: jullie gaan jullie relatie beëindigen

 

Na een onzekere tijd waarin je heen en weer geslingerd werd tussen hoop en vrees, hebben jullie het besluit genomen om uit elkaar te gaan. Ook in het belang van jullie kinderen, willen jullie er alles aan doen om de scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Jullie gaan natuurlijk niet zonder reden uit elkaar. Er zijn wellicht harde woorden gevallen, een van de twee ging vreemd, of er was nog nauwelijks  aandacht voor elkaar. Wat doe je met die boosheid naar je partner, als er van alles geregeld moet worden, de kinderen van slag zijn en je doet zelf geen oog dicht vanwege de spanning? Juist in deze fase worden er vaak dingen tegen elkaar gezegd waarvan je diep van binnen spijt hebt, maar je bijt nog liever je tong af dan dat aan je partner te bekennen.

Goede ouders zijn we allemaal, maar hoe worden we goede ex-partners?

De SCHIPaanpak kan hierbij helpen. In dit traject geven we aandacht aan de post-relationele rouw. Er ontstaat erkenning voor wederzijdse kwetsuren en herstel van vertrouwen met als doel een nieuwe verbinding met elkaar aan te gaan als ‘partners in ouderschap’.

De kern van de SCHIPaanpak

– reconstructie van de reden van de misgelopen relatie
– elkaar niet loslaten maar opnieuw verbinden als ouders in partnerschap
– gezamenlijk rouwen om de verloren relatie
– aandacht voor het verlies (onder het conflict)
– aandacht voor herstel van vertrouwen

Ook als jullie al langer geleden gescheiden zijn, kan een SCHIPtraject heel zinvol zijn.

Als jullie blijven hangen in boosheid richting je ex-partner, zelfs na jaren, merk je dat dit enorm veel energie kost. Ook is het heel lastig voor jullie kinderen, dat jullie elkaar nauwelijks kunnen verdragen. Zo komen zij in een loyaliteitsconflict en dat is nooit jullie bedoeling geweest. Daarom helpen jullie jezelf en jullie gezin door een SCHIPtraject in te gaan. Het is namelijk onmogelijk om elkaar los te laten, aangezien jullie elkaar tot in lengte van jaren tegen zullen komen op alle hoogte- en dieptepunten in het leven van jullie kinderen. Hoe fijn is het, en niet alleen voor de kinderen, als dit in harmonie zou kunnen? Maak een afspraak bij praktijk de BergWeg als jullie jezelf en elkaar en de kinderen een SCHIPtraject gunnen. Ter afsluiting nog een gedicht dat alles zegt over de SCHIPaanpak:

Adieu,
Ik neem van jou aan, wat jij mij aan goeds hebt gegeven.
Het is veel geweest en dat koester ik.
Wat ik jou gaf heb ik je uit liefde gegeven
en het is aan jou om dat te behouden.
Ik neem mijn aandeel in wat niet goed ging
en laat jouw deel bij jou.
Ik verlaat je in vrede.