,

het besluit is genomen: jullie gaan jullie relatie beëindigen