,

Kenmerken van een gezonde relatie

Kenmerken van een gezonde relatie

 

In een gezonde relatie voel je jezelf veilig, gezien, leer je over jezelf dat je goed bent zoals je bent, waardoor het zelfs veilig voelt om je schaduwkanten te laten zien. Jullie kunnen ruzie maken, maar het ook weer goed maken. Dan is de lucht ook echt geklaard. Dit is iets anders dan een wapenstilstand of een guerrillaoorlog, waarbij dingen niet uitgepraat worden, maar onderhuids nog verder woekeren. De definitie van een gezonde relatie is: een samenzijn van 2 gelijkwaardige personen.  Als je jezelf de ondergeschikte voelt in jouw relatie, dan voelt dat naar. Je kan op allerlei manieren reageren op dat gevoel van ondergeschiktheid. Bijvoorbeeld door jezelf heel sterk, dominant neer te zetten. Of juist om meegaand te zijn, om zo conflicten te voorkomen. Als je dit herkent, hoe gezond is jouw relatie dan?

Waaraan is een gezonde relatie te herkennen?
Er zijn een aantal kenmerken, waaraan een gezonde relatie te herkennen is. In volgorde van belangrijkheid (naar mijn mening) noem ik :

–       Gelijkwaardigheid. Dit geeft veiligheid en ruimte om jezelf te ontwikkelen

–       Vertrouwen. Dit is de fundering van iedere relatie. Zonder vertrouwen geen intimiteit

–       Humor. Humor werkt als cement voor de relatie, juist bij problemen

–       Open communiceren. Emoties laten zien, ook tijdens moeilijke gesprekken

–       Empathie. Zelfs als jullie heel verschillend zijn, kan de ander toch begrip hebben voor je gedachten, gevoelens, gedrag en behoeften, zonder oordeel

–       Elkaar ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling. Je kan pas echt van de ander houden, als je ook van jezelf houdt.

–       Individualiteit en grenzen. Oftewel autonomie in verbondenheid. Hoe kunnen beide partners zichzelf blijven, zich ook geaccepteerd voelen door de ander en door alles heen voelen dat je met elkaar verbonden bent, zonder jezelf en je eigen behoeften daarvoor opzij te hoeven schuiven

–       Flexibiliteit. Bereidheid compromissen te sluiten voor het gezamenlijk belang

–       Intimiteit. Hiermee bedoel ik vooral een gevoel van verbondenheid tussen jou en je partner

–       Behoefte om ruzies op een gezonde manier op te lossen, met als doel er samen uit te komen

–       Wederkerigheid. Bijvoorbeeld iets doen voor de ander omdat je dat wilt, niet omdat je iets terug verwacht

 

Wanneer is het tijd om jezelf zorgen te maken?

Als je beseft dat jouw relatie niet aan alle bovenstaande kenmerken voldoet, zou je samen kunnen overwegen om aan die kenmerken meer aandacht te gaan schenken. Maar hoe jullie eigen gevoel over jullie relatie is, is natuurlijk bepalend voor de kwaliteit van jullie relatie. Als je samen tot de conclusie komt dat jullie relatie wel wat extra aandacht en onderhoud kan gebruiken, maak dan eens een afspraak bij praktijk de BergWeg, zodat we met elkaar de balans op kunnen maken. Wacht hier niet mee totdat de relatie op klappen staat. Dan kan er al zoveel beschadigd zijn, dat het wellicht te laat is.